Mineralizace

Mineralizace

Celková mineralizace vody (označovaná jako TDS) je součtem všech rozpuštěných látek v daném množství vody. Je jediným objektivním hodnocením koncentrace minerálů. Výsledek je v přímé souvislosti s chemickým složením vody.
Mineralizovaná je každá přírodní voda. Stupeň mineralizace určité vody rozhoduje o vhodnosti jejího dalšího použití.
Statisticky se předpokládá, že člověk může při konzumaci běžné vody vypít během svého života až 220 kg rozpuštěných minerálů, proto voda s vysokým obsahem minerálů není vhodná pro pití každý den v množství potřebném pro zdravý život.
Voda Fromin má nízkou mineralizaci. S obsahem 190 ml/l je vhodná pro každodenní pití bez omezení po celý život. Je dostatečně elektricky vodivá, ale nezanáší organizmus solemi. Není nebezpečná ani pro právě narozené děti a kojence.
Pročišťuje organizmus starým a nemocným. Ani při vypití většího množství nevyvolává pocit plného žaludku. Plazmatickou reakcí se část vypité vody Fromin mění na čistou energii a její váha se ztrácí.

Zobrazeno 3274 krát